Platform Sport Houten
     

 

  Home  

  Bijeenkomsten  

  Publiciteit  

  Documentatie  

  Binnensportaccommodaties  

Gezocht: Secretaris Platform Sport/Sportpunt Houten!
Zie vacaturetekst (klik hier)

Welkom op de website van Platform Sport Houten!

Op deze website vindt u de verslagen van de bijeenkomsten van Platform Sport Houten en ook achtergrondinformatie over onderwerpen waar Platform Sport Houten zich mee bezig houdt.

Platform Sport Houten is het gespreksplatform voor en door besturen van houtense sportverenigingen.
Platform Sport Houten is geen vereniging of stichting en moet haar bestaansrecht bewijzen aan de hand van de deelnemende gesprekspartners.

Platform Sport Houten komt meerdere keren per jaar bijeen. De besturen praten dan samen en met de gemeente over onderwerpen die voor de sportuitoefening in Houten van belang zijn.

De agenda wordt op aangeven van de sportverenigingen in samenspraak met de gemeente Houten voorbereid.
De agendacommissie bestaat uit:
- Peter van der Wens, voorzitter (mail: voorzitter@platformsporthouten.nl)
- Will Mossink, secretaris (mail: secretaris@platformsporthouten.nl)

Deelname aan het overleg van Platform Sport Houten staat open voor bestuursleden van alle sportverenigingen in de gemeente Houten.
Sinds 2016 kunnnen ook andere aanbieders van sport- en beweegactiviteiten aan het overleg van Platform Sport Houten deelnemen.

Platform Sport Houten
Bezoekadres: Randhoeve 221 - 15, 3995 GA Houten
Postadres: Zeisveld 35, 3993 SH Houten
Telefoon: 06 30 69 34 85

Mail: Klik hier

Sportpunt Houten
Sportend Houten kan voor ondersteuning een beroep doen op Sportpunt Houten (zie www.sportpunthouten.nl).
Namens de sportverenigingen zijn de voorzitter en secretaris van Platform Sport Houten ook dagelijks bestuur van Sportpunt Houten.Sportpunt Houten
Sportpunt HoutenU-pas
U-pas

korting op jeugdsport

JSF - Houten
Jeugdsportfonds Houten

betaalt sportkosten

Sportfonds Houten
Sportfonds Houten

subsidieert sportideeen